Tjenester

Spennarmering AS

Vi tilbyr tjenester innenfor plasstøpt betong- og stålkonstruksjoner i nærings- industri- og boligbygg.

Våre tjenester

-Tomteutvikling og eiendom.
-Plasstøpt betong- og stålkonstruksjoner.
-Optimalisering av bærekonstruksjoner slik at de blir slanke og økonomisk gunstige.
-Totalentrepriser bolig, næring og offentlige bygg.