Innherredsvg.1 - Innherredsvegen 1B

Området mellom Bakklandet og Solsiden i Trondheim har totalt endret karakter de siste tiårene, fra å være et lite tilgjengelig industriområde til å bli et blomstrende strøk med forretninger, kontorer og ikke minst attraktive boliger. Et av tilskuddene til dette er Innherredsveien 1 – like ved rundkjøringen etter Bakke bru, et prosjekt som har fått et særs vellykket inntrykk eksteriørmessig og med 23 leiligheter. Store vinduer og mye lys inn i leilighetene var viktige parametere. Sammen med takhøyde i leilighetene opp mot 2,60 meter, store vinduer og en fasade som arkitekten har lagt ned mye arbeid i. Blant annet er det lagt kopper både i bånd og som vindusbeslag for å få en kvalitet som hever området.

Kontraktsum: NOK 7,7 mill.
Omfang: 6 etasjer med totalt 1.964 m2.
Entreprise: Utførelsesentreprise betongarbeider.
Byggeår: 2015/-16.
Oppdragsgiver: Frost Holding AS.
Byggherre: Frost Holding AS.
Samarbeidspartnere: Prøven Bil, Doka, Kranor, Haucon, Würth, Smith Stål, Danske Bank, Cementprodukt, Tverås Maskin & Transport, Thilt Engineering/CCL, Harboe og Leganger.