Privatbolig Olav Røe - Loholt alle 38

Eneboliger med utvendig fasade i synlig plasstøpt hvit betong. Innstøpt isolasjon i kjernen av veggene gjør at dette er en komplett ytterveggkonstruksjon.

Kontraktsum: NOK 1,7 mill.
Omfang: 2 eneboliger.
Entreprise: Totalunderentreprise betongarbeider.
Byggeår: 2015.
Oppdragsgiver: Privat.
Byggherre: Privat.
Samarbeidspartnere: Prøven Bil, Doka, Kranor, Haucon, Würth, Smith Stål, Danske Bank.