Teknotomta

Her er det signert en utviklingsavtale med utbygger. Det er et prosjekt med 720 leiligheter på ca. 35.000m2 og ca. 4.000m2 næring. Forventet oppstart på byggeplass er 2. kvartal 2022. Prosjektering har startet.

Navn: TeknotomtaKontraktsum: 1.076.000.000,- eks. mva.Omfang: 720 leiligheter + 4.000m2 næringEntreprise: TotalentrepriseByggeår: 2022-2029Oppdragsgiver: Lord Eiendom