Om oss

Spennarmering AS

SpennArmering AS har mer enn 30 år i markedet og har opparbeidet unik erfaring og et solid renommé. Vi er i dag en mye brukt samarbeidspartner for både private og større utbyggere.

Med over 65 ansatte har vi både kompetanse og ressurser til å påta oss store og komplekse oppdrag. Mange av våre underentrepriser er knyttet mot større enheter som boligblokker, offentlige bygg, samt kontor og industribygg. Vi påtar oss også grunnmursoppdrag for enebolig og driftsbygninger, som også favner utgraving og andre typer grunnarbeider.

KOMPETANSE

-Forskalingssnekkere.-Jernbindere.-Hjelpearbeidere.

Vi har korte beslutningsveier innad i bedriften, noe som gjør oss fleksible og effektive. I tillegg disponerer vi en egen maskinpark med lastebilkran og byggekraner, samt vegg og dekkeforskaling, noe som gjør at vi slipper tidstap som følge av manglende utstyr. Vår lange erfaring bidrar også til en rask og smidig arbeidsprosess på anleggene. Dette gjør oss kostnadseffektive, noe som kommer våre kunder til gode.

KVALITET

Kvalitet har alltid stått sentralt i vår filosofi, og er selve grunnmuren i bedriften. Vi har utarbeidet interne rutiner for å ivareta kvalitetsbegrepene på alle nivåer, og setter like store krav til våre samarbeidspartnere som vi gjør til oss selv. HMS-arbeidet er også godt innarbeidet i våre daglige rutiner, og vi legger stor vekt på å ha et godt og utviklende arbeidsmiljø.

Vi har blant annet følgende godkjenninger:

–Sentral Godkjenning for Ansvarsrett med bedriftstilpasset ISO 9002 kvalitetssystem – Euro Business School.–Sentral Godkjenning av foretak for ansvarsrett etter plan- og bygningsloven–Kranførerutdannelse etter offentlig godkjent fagplan–AAA -diplom for høyeste kredittrating i D&Bs kredittratingssystem.