Om oss

Spennarmering AS

SpennArmering AS har mer enn 30 år i markedet og har opparbeidet unik erfaring og et solid renommé. Vi er i dag en mye brukt samarbeidspartner for både private og større utbyggere.

Med over 65 ansatte har vi både kompetanse og ressurser til å påta oss store og komplekse oppdrag. Mange av våre underentrepriser er knyttet mot større enheter som boligblokker, offentlige bygg, samt kontor og industribygg.

KOMPETANSE

-Fagarbeidere, plasstøpt betong.-Spisskompetanse på etterspente betongkonstruksjoner.-Prosjekt- og anleggsledere.

Korte beslutningsveier innad i bedriften gjør oss fleksible og effektive. Vi disponerer egen maskinpark med lastebilkran og byggekraner, samt vegg- og dekkeforskaling — noe som gjør at vi slipper tidstap som følge av manglende utstyr. Vår lange erfaring bidrar også til en rask og smidig arbeidsprosess på anleggene. Dette gjør oss kostnadseffektive og kvalitetsbevisste med høyt fokus på HMS.

KVALITET

-HMS-Uviklende arbeidsmiljø.-Kvalitet på alle nivåer.

Kvalitet har alltid stått sentralt i vår filosofi og er selve grunnmuren i bedriften. Vi har utarbeidet interne rutiner for å ivareta kvalitetsbegrepene på alle nivåer og setter like store krav til våre samarbeidspartnere som vi gjør til oss selv. HMS-arbeidet er også godt innarbeidet i våre daglige rutiner og vi legger stor vekt på å ha et godt og utviklende arbeidsmiljø.

Våre tjenester

-Plasstøpt betong- og stålkonstruksjoner.-Optimalisering av bærekonstruksjoner slik at de blir slanke og økonomisk gunstige.-Totalentrepriser bolig, næring og offentlige bygg.