Om oss

Solid kunnskap
innenfor vårt fagfelt.

SpennArmering AS har siden 1988 opparbeidet en unik erfaring og et solid renommé i markedet. Vi er i dag en mye brukt samarbeidspartner og vi har både kompetanse og ressurser til å påta oss store og komplekse oppdrag.

Kompetanse

Korte beslutningsveier innad i bedriften gjør oss fleksible og effektive. Vi disponerer egen maskinpark med lastebilkran og byggekraner, samt vegg- og dekkeforskaling — noe som gjør at vi slipper tidstap som følge av manglende utstyr. Vår lange erfaring bidrar også til en rask og smidig arbeidsprosess på anleggene. Dette gjør oss kostnadseffektive og kvalitetsbevisste med høyt fokus på HMS.

Kontakt oss

Kvalitet

Kvalitet har alltid stått sentralt i vår filosofi og er selve grunnmuren i bedriften. Vi har utarbeidet interne rutiner for å ivareta kvalitetsbegrepene på alle nivåer og setter like store krav til våre samarbeidspartnere som vi gjør til oss selv. HMS-arbeidet er også godt innarbeidet i våre daglige rutiner og vi legger stor vekt på å ha et godt og utviklende arbeidsmiljø.