Solid kunnskapinnenfor vårt fagfelt.

SpennArmering AS har siden 1988 opparbeidet en unik erfaring og et solid renommé i markedet. Vi er i dag en mye brukt samarbeidspartner og vi har både kompetanse og ressurser til å påta oss store og komplekse oppdrag.

Les merVåre prosjekter

Kvalitet har alltid stått sentralti vår filosofi og er selve grunnmureni bedriften.

Les mer

Kompetanse

Korte beslutningsveier innad i bedriften gjør oss fleksible og effektive. Vi disponerer egen maskinpark med lastebilkran og byggekraner, samt vegg- og dekkeforskaling — noe som gjør at vi slipper tidstap som følge av manglende utstyr. Vår lange erfaring bidrar også til en rask og smidig arbeidsprosess på anleggene. Dette gjør oss kostnadseffektive og kvalitetsbevisste med høyt fokus på HMS.

Kontakt oss

Våre tjenester

SpennArmering AS kan utføre jobber for offentlige og private byggherrer enten som totalentreprenør, hovedentreprenør, underentreprenør eller sideentreprenør. Vi er blant de største på plasstøpt betong i Trøndelag, og dette er også vår kjernevirksomhet.

I tillegg tar vi også hele totalentrepriser for alle typer bygg.

Kontakt oss

Tomteutvikling og eiendom.

Plasstøpt betong- og stålkonstruksjoner.

Optimalisering av bærekonstruksjoner slik at de blir slanke og økonomisk gunstige.

Totalentrepriser bolig, næring og offentlige bygg.

Med høyt fokus på sortering på byggeplasser, bruk av elektriske løftekraner og betong med redusert CO2 avtrykk, jobber vi aktivt med å redusere klimautslipp.