Solidkunnskap

– innenfor vårt fagfelt

SpennArmering AS har siden 1988 opparbeidet en unik erfaring og et solid renommé i markedet. Vi er i dag en mye brukt samarbeidspartner og vi har både kompetanse og ressurser til å påta oss store og komplekse oppdrag.

SpennArmering AS utfører det meste innen betong og stålarbeid for profesjonelle kunder. Vi har Sentral godkjenning i tiltaksklasse 3, godkjent lærebedrift og er også godkjent i Startbank.

Vår lange erfaring gir grunnlag for solid kunnskap innenfor vårt fagfelt og vi garanterer en jobb som er riktig, kvalitetsmessig og forskriftsmessig utført. Vi er over 65 ansatte og har dermed stor kapasitet.

SpennArmering AS kan utføre jobber for offentlige og private byggherrer enten som totalentreprenør, hovedentreprenør, underentreprenør eller sideentreprenør. Vi er blant de største på plasstøpt betong i Trøndelag, og dette er også vår kjernevirksomhet.
I tillegg tar vi også hele totalentrepriser for alle typer bygg.

KOMPETANSE

-Fagarbeidere, plasstøpt betong.-Spisskompetanse på etterspente betongkonstruksjoner.-Prosjekt- og anleggsledere.

Korte beslutningsveier innad i bedriften gjør oss fleksible og effektive. Vi disponerer egen maskinpark med lastebilkran og byggekraner, samt vegg- og dekkeforskaling — noe som gjør at vi slipper tidstap som følge av manglende utstyr. Vår lange erfaring bidrar også til en rask og smidig arbeidsprosess på anleggene. Dette gjør oss kostnadseffektive og kvalitetsbevisste med høyt fokus på HMS.

KVALITET

-HMS-Uviklende arbeidsmiljø-Kvalitet på alle nivåer

Kvalitet har alltid stått sentralt i vår filosofi og er selve grunnmuren i bedriften. Vi har utarbeidet interne rutiner for å ivareta kvalitetsbegrepene på alle nivåer og setter like store krav til våre samarbeidspartnere som vi gjør til oss selv.
HMS-arbeidet er også godt innarbeidet i våre daglige rutiner og vi legger stor vekt på å ha et godt og utviklende arbeidsmiljø.

VÅRE TJENESTER

-Tomteutvikling og eiendom.-Plasstøpt betong- og stålkonstruksjoner.-Optimalisering av bærekonstruksjoner slik at de blir slanke og økonomisk gunstige.-Totalentrepriser bolig, næring og offentlige bygg.