Tjenester

Våre tjenester

SpennArmering AS kan utføre jobber for offentlige og private byggherrer enten som totalentreprenør, hovedentreprenør, underentreprenør eller sideentreprenør. Vi er blant de største på plasstøpt betong i Trøndelag, og dette er også vår kjernevirksomhet.

I tillegg tar vi også hele totalentrepriser for alle typer bygg.

Kontakt oss

Tomteutvikling og eiendom.

Plasstøpt betong- og stålkonstruksjoner.

Optimalisering av bærekonstruksjoner slik at de blir slanke og økonomisk gunstige.

Totalentrepriser bolig, næring og offentlige bygg.

Med høyt fokus på sortering på byggeplasser, bruk av elektriske løftekraner og betong med redusert CO2 avtrykk, jobber vi aktivt med å redusere klimautslipp.