Tjenester

Spennarmering AS

Vi tilbyr tjenester innenfor plasstøpt betong- og stålkonstruksjoner i nærings- industri- og boligbygg.

Våre tjenester

-Plasstøpt betong- og stålkonstruksjoner.-Optimalisering av bærekonstruksjoner slik at de blir slanke og økonomisk gunstige.-Totalentrepriser bolig, næring og offentlige bygg.