Smedparken

Boligprosjekt som består av 4 leilighetsbygg og 109 leiligheter med varierte planløsninger. Leilighetsbyggene varierer fra 4 til 8 etasjer hvor den ene ligger på ei plate på mark og de tre andre er tilknyttet til en felles p-kjeller. To av leilighetsbyggene har felles takterrasse, mens alle er omkranset et felles indre uteområde. Alle bygg og p-kjeller bygges med råbygg i plasstøpt betong og stål hvor lette bindingsverkvegger utføres i treverk, og med standard flat takkonstruksjon.

Navn: SmedparkenKontraktsum: 140mnokOmfang: P-kjeller og 109 leiligheter fordelt på 4 blokker.Entreprise: Totalentreprenør.Byggeår: 21-23.Oppdragsgiver: Bolig Norge og Krofu Eiendom