Hallsteingård bru

Prosjektet omfattet fundamenter, søyler, brukar, overbygning m/rekkverk og en mindre støttemur. Brua går over den nye forbindelsen mellom Tillerringen og Sjetnmarka. Alle konstruksjoner er støpt med bordforskaling og brua måler drøye 40m lang og 8 meter på det høyeste. Spennkabler er støpt inn i brua og etterspent for å sikre et solid resultat.

Navn: Hallsteingård G/S bruKontraktsum: 3,5 mill.Omfang: 3-spenns gang- og sykkelbruEntreprise: BetongByggeår: 2020