Kikkut – Husbyåsen

KIKKUT etableres på et populært og etablert område på Husbyåsen, Huldervegen, i nærhet til barnehage med gode kollektive tilbud og kort vei til sentrum. Prosjektet er delt opp i 2 byggetrinn hvor KIKKUT er første utbyggingsdel.

Navn: KIKKUTKontraktsum: 80.889.198,- eks. mva.Omfang: 2 boligblokker med opparbeidede utomhusarealer og med felles innkjøring til sammenhengende P-kjeller og bodarealer på samme plan. Boligblokker bygges i henholdsvis 4 og 5 etasjer med leiligheter (31 stk)Entreprise: TotalentrepriseByggeår: 2023-2025Oppdragsgiver: Husbyåsen Utbyggingsselskap AS