Kjøpmannsgata 8

Prosjektet er et kombinert bolig- og næringsbygg, med til sammen 8 etasjer, pluss felles P-kjeller. 1-3.etg er forbeholdt næring, mens 4.-8. etg. inneholder til sammen 26 boliger. Bygget skal bygges inntil eksisterende bygg i Kjøpmannsgata 10. Bygget og p-kjeller bygges med råbygg i plasstøpt betong og stål hvor lette bindingsverkvegger utføres i treverk, og med standard flat takkonstruksjon.

Navn: Kjøpmannsgata 8Kontraktsum: Samspillsentreprise, eksakt sum ikke avklart pr. nåOmfang: P-kjeller, 3 etasjer næring og 5 etasjer leiligheter (26 stk)Entreprise: TotalentrepriseByggeår: 2021-2023Oppdragsgiver: Eiendomsgruppen Trondheim og Krofu Eiendom