Lade Allé

Prosjektet omfattet en kjeller med parkering og bodareal på 4500 m2 og 6 boligblokker på 4 etasjer. Det er til sammen støpt ca 11 500 m2 med dekker, derav 8000 m2 av de er etterspente med spennkabler. Prosjektet er nr. 4 vi har bygd på Lade den siste tiden.

Navn: Lade Allé 73Kontraktsum: 68 mill.Omfang: 117 leiligheter fordelt på 6 blokker med p-kjeller.Entreprise: Totalentreprise betong, grunnarbeider og utomhus.Byggeår: 2019/-21.Oppdragsgiver og byggherre: Lade Allè 73 AS (ECO og Krofu)