Leangen B2

Travbanen skal utvikles til et boligområde. Vi har fått i oppdrag å utføre betongarbeidet i det første byggetrinnet. Det er planlagt i underkant av 2.000 leiligheter på prosjektet, og dette trinnet er de første 127 leilighetene, samt 16 rekkehus.

Navn: Leangen B2.
Kontraktsum: 73.000.000,- eks. mva.
Omfang: P-kjeller med 3 stykk boligblokker og 16 stykk rekkehus.
Entreprise: Delentreprise på betong.
Byggeår: 2021 til 2022.
Oppdragsgiver: Koteng.