Ola Frost veg 5

Ola Frosts veg 5 blir den femte boligblokka som bygges på Tempe langs Tempeveien, to kilometer sør for Trondheim sentrum og som er godt tilsluttet kollektive tilbud, nærhet til barnehage og andre tilbud.Prosjektet omfatter 3 forskjellige faser i byggeperioden hvor 1- omfatter etablering av en ny p-kjeller i forlengelsen av eksisterende, reparasjon av gammel p-kjeller og etablering nytt Parkanlegg og utomhusarealer, 2- Ny boligblokk på 17 etasjer med servicekontorer og liten kafe i 1.etg og leiligheter i 16 etasjer med i tillegg 2 etasjer med kjeller med bodarealer i U2, 2 heiser og trappeløp. Siste del 3 er ny p-kjeller som hører til OF5. I sum skaper dette et flott område og bydel på Tempe som har vært planlagt over lengre tid.Ny blokk OF5 med tilhørende p-kjeller og utomhusarealer, bygges og sertifiseres som BREEAM-NOR – Very Good.

Navn: Ola Frost veg 5Kontraktsum: 326 797 000 eks. mva.Omfang: P-kjeller U1 og U2, 1 etasje næring og 16 etasjer leiligheter (26 stk)Entreprise: TotalentrepriseByggeår: 2022-2025Oppdragsgiver: Frost Eiendom AS