Overvik B1 Sør

Neste byggetrinn på Overvik skal i gang på våren 22'. Det er fordelt totalt 61 leiligheter på 2 stykk blokker, samt P-kjeller. Det er planlagt kombinasjon av bunnplate, punktfundamentering og stålkjernepeler på deler av bygget.

Navn: Overvik B1 Sør.Kontraktsum: 100.000.000,- eks. mva.Omfang: P-kjeller med 2 stykk boligblokker.Entreprise: Totalentreprise.Byggeår: 2022-2023.Oppdragsgiver: Tobb.